2015-04-15-drezyniarze

Miłośnicy kolei, którzy od kilku lat regularnie oczyszczają tory na ziemi bytowskiej. Na zdjęciu stoją przy dworcu w Borzytuchomiu. Przygotowują się do otwarcia sezonu na drezynowanie. WIęcej informacji o ich działalności znaleźć można na Facebooku.
Na zdjęciu od lewej: Tomek, Dawid, Tadeusz, Robert i Marek.