2015-03-17-zbigniew-hein-1

Zbigniew Hein jest jednym z założycieli Telewizji Bytowskiej. Pochodzi z Miastka. Od 1981r. mieszka w Bytowie. Do 1990 roku prowadził kółko fotograficzne przy spółdzielni mieszkaniowej. Zamiłowanie do fotografii odziedziczył po dziadku i ojcu. Pierwszy prowadził przed wojną zakład fotograficzny w Osiu k. Bydgoszczy, a drugi fotografował i filmował hobbystycznie.

 

2015-03-17-zbigniew-hein-2

Pasją Pana Zbyszka jest przywracanie do życia starych magnetofonów szpulowych.

 

2015-03-17-zbigniew-hein-3

Dziewiątego marca br. został wybrany na sołtysa Sołectwa Sierzno.