2015-02-27-maria-latusek-filip-kozicki

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Radość” organizuje treningi koszykówki dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie pod okiem pani Marii Latusek, emerytowanej nauczycielki wychowania fizycznego i długoletniej trenerki bytowskich drużyn koszykarskich. Swoją pracę trenerską  w tej szkole zaczynała w 1988 roku. Filip Kozicki od 9 lat jest podopiecznym pani Marii. Pomaga jej w prowadzeniu treningów.